Vårt arbete cirkulerar runt människors insikt, involvering och investering
 
Vi utvecklar ledare som har coping, dvs har en god insikt om sig själva, om vilka sammanhang de befinner sig i, har förmåga att involvera andra och kan investera i lönsamma beslut.

Läs mer om abonnemang
 
Vi tar hela rekryteringsuppdrag eller delar, t.ex. endast urval s.k "second opinion" eller Management Reviews. Annonsrekrytering görs på alla chefsnivåer, specialister och säljare.
Vi är bransch- och kulturoberoende.

Läs mer om ledarutveckling
 
Abonnemang erbjuds HR-avdelningar där företag önskar höja internkonsulters kompetens genom att använda hjulet® för att utveckla medarbetares potential.

Läs mer om urval och rekrytering
 
 
  Hjuletmetoden arbetar med inriktning på kvalificerad personbedömning vid urval, rekrytering och ledarskapsutveckling samt med teambuilding och coaching. Vi arbetar även med konflikt-hantering, organisationsutveckling och attitydundersökningar. Genom hjulet®, som givit sitt namn till företaget, kan vi kartlägga och utveckla individens och gruppers funktionsstilar.
Mer om hjulet®
 
   
  För kontakt:

Hedberg&Reinfeldt AB
c/o Assessio
Hornsbruksgatan 28, 10tr
117 34 Stockholm

Linda Hedberg
0708-209730
E-post: linda@hjulet.se
 

Start  |  Om oss  |  Kunder  |  Hjulet  |  Erbjudanden  |  Kontakt