Vårt arbete cirkulerar runt människors insikt, involvering och investering
Naetverk
i vilket vi samarbetar och kompletterar vårt kommande med olika kommunikationsstrategier och metoder.

Allies
Varumärkesstrateger, delägare och partners.
www.allies.se

Brand Insight
Marknadsundersökningar på samma teoretiska grund som hjulet®.
www.brandinsight.se

Mr Pro AB  
Användare av hjulet® i coaching, utbildare i kommunikation.
www.mrpro.se

Agera Kommunikation AB
Arbetar med fysisk och rumslig kommunikation.
www.agerakommunikation.se


Våra licenstagare
• Concidero, Harriette Lundqvist
• Hope Management, Lotta Saidac (medlem i AsPro)
• Huss & Co, Birgitta Huss (medlem i AsPro)
• Interpersona Psychology and Education, Thomas Neuman
• Interpersona Sweden, Inger Mårtenson (medlem i AsPro)
• Interpersona Sweden, Margareta Skyllberg (medlem i AsPro)
• Kajsa Heinerwall AB
• Konkret, Gudrun Johansson Bäckström (medlem i AsPro)
• Touché Management, Monica Hiort af Ornäs
• Ullabrith Fridell, Management House

Forskning & Utveckling

Bertil Mårdberg
Professor i psykologi, vetenskaplig rådgivare till hjulet®.

Christer Sandahl
Docent i psykologi, användare av hjulet® i olika vetenskapliga sammanhang och andra.

Karolinska Institutet
Forskningsprojekt där hjulet® används.

 

Start  |  Om oss  |  Kunder  |  Hjulet  |  Erbjudanden  |  Kontakt