Vårt arbete cirkulerar runt människors insikt, involvering och investering
Om foeretaget
Hjuletmetoden arbetar med inriktning på kvalificerad personbedömning vid urval, rekrytering och ledarskapsutveckling samt med teambuilding och coaching. Vi arbetar även med konflithantering, organisationsutveckling och attitydundersökningar.

Genom hjulet® kan vi kartlägga och utveckla individens och gruppers personlighet och funktionsstilar.

hjulet® är ett registrerat varumärke och den runda och öppna formen är mönsterskyddad. Copyright och samtliga rättigheter i metoden tillhör, sedan 1998, Hjuletmetoden som ägs av
Fundo Ledarskap AB.

Vill du komma i kontakt med oss på Hjuletmetoden?Vi stöder BRIS genom vårt moderbolag Fundo Ledarskap AB
”Personligt ledarskap börjar tidigt – våra barn är viktiga!”


Nätverk
Vårt samarbate med olika konsultkollegor och kompetenser.

Läs mer om nätverk

Start  |  Om oss  |  Kunder  |  Hjulet  |  Erbjudanden  |  Kontakt